petroconsulting blog

Twój nowy blog
kolejowe automatyczne stacje paliwOstatni przetarg na dostawę czterech kontenerowych stacji paliw dla PKP Cargo wygrała firma Petro-Box z Olsztyna. Proces uzyskiwania odpowiednich pozwoleń trwał ponad rok, jednak udało się spełnić wszystkie administracyjne wymagania stawiane przy takich obiektach. Po kolei stanęły kolejne cztery kontenerowe stacje paliw na potrzeby kolejnictwa. Stacje znalazły się w Ełku, Iławie, Toruniu i Ostrowie Wlkp. Każda stacja została wyposażona w kontenerowy zbiornik o objętości 30 m3, wysokowydajny dystrybutor marki Adast z 12 metrowym wężem na zwijaku, sondę pomiarową Digimag, czujnik przecieku LAG 2000 i automat do wydawania paliw PetroMAT midi. Całością zaś zarządza, sprawdzone już przez kilka lat na innych stacjach PKP, oprogramowanie PetroRail, które wyrosło z wielokrotnie nagradzanego oprogramowania PetroManager NET.

Tym samym zakończony został ostatni (na razie) etap wdrażania kontenerowych stacji paliw na bocznicach kolejowych do tankowania lokomotyw spalinowych dla PKP Cargo . W sumie powstały 24 takie stacje, rozlokowane w całej Polsce. Uzupełnia je, jeszcze jedna, duża stała stacja w Skarżysku Kamiennej.

Wszystkie stacje zostały odebrane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT), który zaopiniował ją pozytywnie i bezwarunkowo dopuścił do użytkowania.

Koniec etapu uruchamiania stacji paliw nie zamyka procesu dostosowywania funkcji stacji do potrzeb użytkownika. Następnym etapem tego procesu będzie zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania PetroManager NET VIP+ i dostosowanie jej do potrzeb kolejnictwa. Krótko mówiąc utworzenie nowego programu PetroRail 2.0, który jeszcze bardziej ułatwi zarządzanie siecią wszystkich 25 kolejowych stacji paliw.

Już teraz dzięki temu, że wszystkie zbiorniki zostały poddane litrażowaniu, sondy pomiarowe wzorcowaniu, a całe stacje pełnej legalizacji zatwierdzonej przez Urząd Miar. Możliwe stało się zastosowanie najnowszego modułu PetroManager 15+, programu do w pełni, automatycznego rozliczania paliw w temperaturze +15oC (tzw. objętość standardowa). Moduł ten pozwala na automatyczne rozliczanie dostaw i wydań + generowanie gotowych raportów. Znacząco ułatwi to procedury związane z przyjmowaniem dostaw, rozliczaniem ich i eksportem do oprogramowania nadrzędnego marki SAP. 

Powstała w ten sposób sieć 25 kolejowych stacji paliw zaopatruje blisko 1200 lokomotyw spalinowych należących do PKP Cargo największego w Polsce i drugiego w Unii Europejskiej operatora kolejowych przewozów towarowych.

Od pierwszego września 2017 roku wszystkie nowo rejestrowane samochody na terenie UE będą musiały spełniać unijną normę Euro 6, która znacznie zmniejsza dozwoloną emisję tlenków azotu. Odpowiedzią większości producentów diesli jest układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), który podaje do układu wydechowego preparat typu AdBlue. Najwyższy czas poznać i zaprzyjaźnić się z „niebieskim paliwem”.

Według nowych kryteriów auta z silnikiem Diesla zbliżyły się dopuszczalnymi limitami do silników benzynowych, które od czasu wprowadzenia normy Euro 5 mogą emitować najwyżej 0,060 gramów NOx na kilometr. Norma Euro 6 zmniejsza je dla diesli z poziomu 0,180 g/km do 0,080 g/km. Tak wyraźnie zaakcentowana walka z tlenkami azotu ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Są one uważane za substancję ponad dziesięciokrotnie bardziej szkodliwą od tlenku węgla. To właśnie tlenki azotu odpowiadają m.in. za powstawanie smogu oraz choroby układu oddechowego (z astmą włącznie).wlew do baku z AdBlue

W niektórych mniejszych turbodieslach do spełnienia normy Euro 6 wystarczają tzw. pułapki tlenków azotu (NOx Trap). Przy większych motorach niezbędny jest układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W skrócie – technologia ta polega na przekształceniu tlenków azotu w nieszkodliwy azot i wodę za pomocą 32,5-procentowego roztworu mocznika, który wtryskiwany jest do układu wydechowego.

Samochody wyposażone w system SCR wymagają regularnego uzupełniania płynu AdBlue. Bez niego elektronika nie pozwoli na uruchomienie silnika. Brak mocznika grozi również awarią instalacji SCR, co oznacza wysokie wydatki. W porównaniu z nimi koszt samego płynu typu AdBlue jest niski, ale wymaga spełnienia określonych warunków przechowywania i dystrybucji.

Po pierwsze, roztwór powoduje korozję stali, aluminium oraz innych metali, dlatego nie poleca się go uzupełniać bezpośrednio z tzw. „dolewki”, aby kroplami płynu nie uszkodzić powłoki lakierniczej samochodu. Dystrybutor z AdBlue pozwoli na szybkie uzupełnienie płynu, ale wciąż – choć ich liczba rośnie – na niewielu polskich stacjach paliw znajdziemy taką instalację.

Po drugie, mocznik typu AdBlue zamarza w temperaturze poniżej -11°C, co jest z pewnością ważną informacją dla właścicieli przedsiębiorstw (transportowych, budowlanych, rolniczych), którzy planują uzupełnianie roztworu w pojazdach firmowej floty na terenie firmy, ze zbiorników wewnętrznych.

Temperatura zamarzania roztworu idzie w parze z radami mechaników, którzy przypominają, żeby stosować roztwór mocznika z pewnego źródła i nie przechowywać go w beczkach po innych substancjach. Dlatego najbardziej rozsądnym rozwiązaniem tematu AdBlue na własnej stacji paliw jest profesjonalny (ogrzewany) zbiornik z odpowiednim układem wydawczym lub skorzystanie z dystrybutorów do AdBlue, oferowanych przez branżowe firmy.

Wsparcia merytorycznego i technicznego w tym temacie z chęcią udzielą specjaliści PetroConsulting.

PetroConsulting – zapewnia, że ich automaty są bezpieczne !

Stawiamy na profesjonalizm, doświadczenie ale także na bezpieczeństwo naszych produktów. Z myślą o naszych Klientach, bezpośrednich użytkowników naszego sprzętu, poddaliśmy go specjalistycznym badaniom aby mieć pewność, że nasze produkty spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa określone w normach takich jak np. PN-EN 60950:2002 czy PN-EN 60529:2003. Po seriach testów i doświadczeń nasze automaty przeszły pozytywną weryfikację w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni w zakresie:

 • Bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej,
 • Bezpieczeństwa odnoszącego się do sprzętu elektrycznego,
 • Stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
 • Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej,
 • Dopuszczalnych poziomów zaburzeń radioelektrycznych,
 • Badania Klimatycznego.

Centrum Techniki Morskiej w Gdyni (CTM), któremu oddaliśmy do przebadania nasze automaty, posiada odpowiednie kompetencje oraz zaplecze badawczo-techniczne dla realizacji zadań z obszaru techniki wojskowej i cywilnej w pełnym cyklu rozwojowym (prace badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe i produkcja małoseryjna). CTM działa w oparciu o certyfikowany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (ZSJiZ) System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz publikacjami NATO AQAP 2110 i AQAP 2210. CTM posiada także specjalizowane, akredytowane przez PCA oraz MON laboratoria „Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych” oraz „Kompatybilności Elektromagnetycznej”, a także Jednostkę Certyfikacji Wyrobów akredytowaną przez MON.

Pierwszym odbiorcą nowo certyfikowanych automatów stało się Wojsko Polskie, które dla baz umieszczonych w całej Polsce zakupiło aż 18 szt. tych urządzeń. Zadanie dostawy było niezwykle wymagające, zarówno pod względem specyfiki oczekiwanego sprzętu, jakości jego wykonania, jak i pod względem terminów dostaw. Przy okazji tego zlecenia musieliśmy się także wykazać posiadaniem certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001, a także przejść pozytywnie odbiór automatów zgodnie z wojskowymi wymogami NATOAQAP 2131.

Wszystkie uzyskane certyfikaty i badania są świadectwem profesjonalizmu naszej firmy i stałego kierunku rozwoju w celu zwiększania atrakcyjności produkowanego sprzętu i oprogramowania w oczach naszych Klientów.

Badanie stopnia ochrony zapewnionego przez obudowę (Kod IP) dla IP 4X

PetroManager 15+ program do, w pełni, automatycznego rozliczania paliw w temperaturze +15oC (tzw. objętość standardowa). Rozlicza dostawy i wydania + gotowe raporty, czyli wszystko co potrzebne Księgowej.

Program został udostępniony jako dodatkowy moduł Systemu administracji stacją paliw PetroManager NET, a obejmuje go pakiet „VIP 15+”.

 

 

PetroManager 15+ – bardzo precyzyjnie zbiera dane z elementów automatyki wydań i pomiaru poziomu oraz zarejestrowanych dostaw. Porównuje wszystko z wprowadzonymi dokumentami i w odpowiedniej formie generuje raport, który umożliwi wszystkie, powstałe na każdym etapie obrotu paliwami, niedobory rozliczyć jako koszt, a nie stratę (oszczędności fiskalne).

 

Tzw. objętość standardowa tj. objętość w temperaturze + 15oC:

 

 
Protokół przyjącia dostawy w 15 0C po rekoncyliacji

Norma Zakładowa Braków Niezawinionych
Żeby rozliczać braki występujące w rozliczaniu paliw ciekłych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w uproszczeniu, po opłaceniu należnych podatków) podmiot gospodarczy (firma) musi posiadać zasadną Normę Zakładową Braków Niezawinionych ! - udostępnianą wraz z programem PetroManager 15+.

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji ani rozliczeń w objętości standardowej. Obowiązek ten ciąży tylko na firmach płacących podatek akcyzowy:

Biorąc jednak to, że praktycznie wszystkie firmy kupują i płacą za paliwa płynne w objętości standardowej nie pozostaje nic innego jak rozliczać paliwo w firmie właśnie w temperaturze +15oC

Podstawowe korzyści rozliczania paliw w temperaturze +15oC:

 1. Wprowadzenie w firmie systemu rozliczeń eliminuje tzw. „braki temperaturowe”, za które zawsze dopłacał odbiorca (kupujący).
 2. Kupując obligatoryjnie paliwa w objętości w 15oC (dokument źródłowy – faktura) i żeby rozliczyć braki w dostawie i inwentaryzacji obowiązkowo musi się to odbywać w jednostce objętości w 15oC.
 3. Braki niezawinione w paliwach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP) pod warunkiem, że będą właściwie udokumentowane na podstawie dokumentów źródłowych oraz zgodne z obowiązkową Normą Zakładową Braków Niezawinionych.
 4. Proponowany system rozliczeń pozwala uszczelnić system a właściciel firmy na bieżąco jest informowany o tym, że braki w paliwach nie przekraczają NZBN (są brakami niezawinionymi).

 

Program precyzyjnie wylicza bilans dla każdego zbiornika paliwa za dowolny okres oraz umożliwia przeprowadzenie ustawowej inwentaryzacji wraz z rozliczeniem braków (niedoborów) w paliwie.

Funkcjonalność programu została podniesiona do maksimum dzięki możliwości przeprowadzania tzw. inwentaryzacji ciągłej – niepodlegającej ustawie o rachunkowości, a gwarantującej bardzo precyzyjne wychwycenie ewentualnych nieścisłości w dowolnym momencie. Dzięki wychwyceniu momentu powstania „nieścisłości”, można szybko i odpowiednio zareagować !

 

A wszystko to, wyczerpująco udokumentowane i sygnowane jest poprzez jedynego w Polsce biegłego sądowego z tego zakresu wiedzy, pana Władysława Maciejowskiego.

Program komputerowy generuje dokumenty rozliczeniowe, ilościowo-wartościowe z przeznaczeniem do wprowadzenia do systemu księgowo-finansowego w firmie.

PetroManager 15+ – składa się z dwóch elementów tj. moduł programowy będący elementem Systemu PetroManager NET oraz Instrukcji Rozliczania Wyrobów Energetycznych, będącej nierozerwalnym elementem Programu. Instrukcja zawsze jest dopasowana do charakterystyki obrotu paliwami w danej firmie i dokumentuje prawidłowe rozliczanie powstających niedoborów.

W instrukcji znajduje się również Norma Zakładowa braków niezawinionych z uzasadnieniem, która po uzgodnieniu z właścicielem firmy może być podstawą do rozliczeń braków w jego firmie – uznawana przez US i UKS.

 

Norma Zakładowa obejmuje:

 1. Normę ubytków naturalnych oraz
 2. Uzasadniony współczynnik korekcyjny błędów granicznych dopuszczalnych przyrządów pomiarowych.

Ilość braków rzeczywistych (udokumentowanych) mniejszych od Normy Zakładowej są brakami niezawinionymi a ich wartość stanowi koszty uzyskania przychodów.

Odpowiednio wyliczone ilości oraz wartości braków niezawinionych podane w raporcie końcowym z programu można wprowadzić bezpośrednio do systemu księgowo – finansowego co pozwoli kwalifikować je jako koszty, a nie jako straty. Generuje to wymierne oszczędności fiskalne dzięki odprowadzaniu mniejszego podatku dochodowego.

 

Uznanie ubytków przez Urząd Skarbowy jako koszty, a nie straty.

Program PetroManager 15+ to umożliwia !!!

 

 

 

Teraz flagowy produkt naszej firmy, czyli /PetroManager-NET jest jeszcze bardziej dostępny.
Podzielony został na cztery pakiety, gdzie podstawowy jest za darmo, czyli bez abonamentu !!! 

Pozostałe trzy pakiety stopniowo oferują funkcje umożliwiające pełną kontrolę nad przyzakładową stacją paliw.
W najwyższym pakiecie „VIP”, dodatkowo dodaliśmy tzw. pakiet serwisowy i opiekuna klienta.

Zdalne zarządzanie stacją paliw

Przyzakładowa stacja paliw – pełna kontrola wydań i dostaw

NASZE PAKIETYSystem PetroManager NET oferowany jest w czterech pakietach.

Podstawowy pakiet dostępny jest za 0 zł, ceny pozostałych dostępne na życzenie – kontakt

W każdej chwili można zmienić dostępny pakiet, zarówno w dół jak i w górę.
PAKIET START
Pozwala nadzorować: kto, kiedy, ile i do jakiego pojazdu pobrał paliwo. Podwójna identyfikacja – kierowca, pojazd, bez limitu transakcji. Umożliwia przeglądanie wydań przesłanych z automatu, edycję danych kart, osób, maszyn, dystrybutora i produktu, a także schematów logowania dla kart. Daje możliwość podglądu lokalizacji na mapie. Obsługa jednego dystrybutora paliwa i 50 szt. kart identyfikacyjnych.
opłata roczna: 0,00 zł
PAKIET START PLUS
Wszystko to, co w pakiecie „START” ale dla wielu dystrybutorów i dowolnej ilości kart identyfikacyjnych.
opłata roczna: kontakt
PAKIET KIEROWNIK STACJI
Cechy pakietu „START PLUS” a także: Obsługa sond pomiarowych i zbiorników (w tym wirtualnych) oraz pełne zarządzanie wszystkimi alarmami (e-mail/SMS).
Moduł pozwala na przeglądanie danych o stanach paliwa w zbiornikach w temperaturze rzeczywistej i skompensowanej 15°C w formie tabel oraz jako interaktywny wykres. Daje możliwość przeglądania danych o dostawach zarejestrowanych w systemie z podziałem na temperaturę rzeczywistą i 15°C. Pozwala na ręczne dodawanie dostaw do zbiorników. Umożliwia edycję wartości oraz ilość WZ dla dowolnej dostawy, a także generowanie raportów, zawierających informacje o dostawach. Posiada moduł dostawy Just In Time – wspomagający przewidywanie i planowanie dostaw paliwa, co generuje oszczędności związane z redukcją zapasów. Pozwala tworzyć i zarządzać dodatkowymi użytkownikami systemu oraz decydować o ich uprawnieniach i zakresie dostępu. Daje możliwość ustalania jednostek w jakich przedstawiane są normy zużycia paliwa oraz przypisywanie tych norm do maszyn.
opłata roczna: kontakt
PAKIET VIP
Cechy pakietu „KIEROWNIK STACJI” + szeroki zakres grupowania kart wg ustalonych kryteriów. Pozwala także na określanie ogromnego wachlarza limitów dla kart, ich grup, tagów oraz odbiorców. Umożliwia zarządzanie odbiorcami/kontrahentami, w tym tworzenie pododbiorców. Pozwala zarządzać dodatkowymi użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami dostępu. Umożliwia programową kontrolę wydajności i sprawności dystrybutorów podczas ich pracy. Pozwala także na kontrolę przebiegu tankowania – sekunda po sekundzie. Umożliwia ustalenie norm zużycia paliwa dla pojazdów/maszyn. Pozwala na eksport danych z tabel i raportów w formacie CSV lub w ustalonych webservice. Pozwala na indywidualne dostosowanie poszczególnych tabel w systemie (wybór kolumn i ich kolejność). Umożliwia ręczne tworzenie wydań w systemie, a także na zarządzanie tagami (identyfikacja maszyny i kontrola wlewu). Do pakietu VIP dodany jest tzw. pakiet serwisowy i opiekun klienta.
opłata roczna: kontakt
Kolejne funkcje w przygotowaniu !!! :)

Korzyści z zastosowania Systemu PetroManager NET

 • oszczędności wynikające z ukrócenia nadużyć i precyzyjnego rozliczenia rzeczywistego zużycia paliwa,
 • aktualna informacja o stacji paliw w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dzięki pracy w modelu SaaS,
 • bezobsługowe wydawanie paliw 24 h/dobę, bez konieczności organizowania dyżurów na stacji paliw,
 • pełna kontrola nad wydawanymi i magazynowanymi paliwami,
 • stała kontrola stanu technicznego układu wydającego paliwo,
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca,
 • wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnianych podczas ręcznej ewidencji wydawanego paliwa,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze w oparciu o klaster replikacyjny.
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • stała opieka serwisowa dzięki usłudze – ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE ONLINE,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,

 

Firmy transportowe, budowlane, produkcyjne czy rolnicze – wszędzie tam wykorzystujemy paliwo do własnej działalności. Paliwo, a szczególnie olej napędowy, to lwia część kosztów utrzymania taboru którym dysponujemy. Często zastanawiamy się w jaki sposób możemy jeszcze zaoszczędzić. Oszczędności to czysty zysk ! A oszczędności na paliwie są stosunkowo łatwe do uzyskania i co ogromnie ważne, nie wymagają wielkich nakładów czy też drakońskiej dyscypliny kierowców.

Wystarczy odpowiednie podejście do tematu :-) Łatwo powiedzieć, no to przejdźmy do szczegółów:

Paliwo zużywamy w pojazdach pracujących w firmie, a gdzie tankujemy? Wiele firm paliwowych kusi nas tzw. kartami paliwowymi. Cóż to takiego? Jak zapewne większość z Państwa się orientuje, to nic innego, jak zakup paliwa na detalicznej stacji paliw (Orlen, BP, Shell, Lotos itp.) Oczywiście oferują Oni rabat, zawsze to coś. Jednak posiadanie samych kart też jest kosztowne – występują bardzo różne formy opłat, każdy operator wymyśla inną :-( . Dodatkowo do tych stacji trzeba dojechać, a tam mogą dziać się różne rzeczy. Ale nie dramatyzujmy. Jest to lepsze niż kupowanie paliwa całkowicie w cenach detalicznych – lecz niewiele.

Większe efekty oszczędnościowe uzyskamy „tankując u siebie”. Właśnie, aby „tankować u siebie” musimy mieć własną wewnętrzną stację paliw. Czyli, co najmniej, zbiornik i dystrybutor. Większe firmy posiadają profesjonalne wewnętrzne stacje, a i tak czasami nie wykorzystują ich potencjału. Mniejsze natomiast coraz częściej dostrzegają możliwości jakie daje wewnętrzna stacja paliw i inwestują w naziemne zbiorniki paliwa.

To jednak nie wszystko. W tym miejscu należy rozdzielić jakie mogą być owe naziemne zbiorniki.

Wiele firm handlowych kusi nas tanimi plastikowymi zbiornikami, które co prawda można używać ale niestety nie możemy w nich prawidłowo rozliczać zużywanego paliwa. Lepszym i bezpieczniejszym wyborem będzie zbiornik metalowy, który jest dużo trwalszy ale, co jeszcze ważniejsze, można go opomiarować i w pełni kontrolować przepływ paliwa. Wszystko to pozwala precyzyjnie rozliczać zużywane paliwo.

Kolejnym elementem będzie dystrybutor, który podobnie jak zbiornik może być „byle jaki” lub profesjonalny. Prosty dystrybutor nie będzie rozliczał paliwa z określoną dokładnością.

To jak z lekarstwem, wolelibyśmy aby było przygotowane w oparciu o wagę sklepową czy apteczną ?

 

By prawidłowo rozliczyć paliwo w firmie należy używać odpowiednich narzędzi. Profesjonalny dystrybutor paliwa, to taki który ma określoną dokładność jako całe urządzenie. Często handlowcy różnych firm podają dokładność przepływomierza, to jednak nie wystarczy. Przepływomierz jest tylko jednym z elementów dystrybutora. Dokładność całego urządzenia jakim jest dystrybutor mówi nam o ubytkach jakie możemy bezpiecznie rozliczyć. W innym przypadku gdy wg np. księgowej brakuje kilkuset lub więcej litrów paliwa (wg rozliczeń), to choćbyśmy byli przekonani, że tak jest, to i tak nie możemy tego prawidłowo wykazać. I takie ubytki (często nie małe) po prostu traktujemy jako stratę :-(

 

Teraz rzecz najważniejsza, czyli automatyka posiadanej stacji paliw. Dzięki temu:

 • nie musimy angażować obsługi stacji do wydawania paliwa,
 • możemy wydawać paliwo o każdej porze dnia i nocy,
 • zawsze posiadamy aktualną informację o stanie urządzeń i ilości paliwa
 • usprawnimy przepływ informacji np. do księgowości, magazynu,
 • wyeliminujemy ewentualne błędy popełniane podczas ręcznej ewidencji,

 

Odpowiednie rozwiązanie bardzo ułatwi administrowanie paliwem i przyniesie duże wymierne oszczędności, które powstają w kilku niezależnych procesach.

 

 • Posiadanie własnej wewnętrznej stacji paliw pozwala na hurtowy zakup paliw o znanej i sprawdzonej jakości w dodatku taniej o co najmniej kilka procent w porównaniu z cenami na stacji detalicznej.
 • Ukrócenie nadużyć przy tankowaniu paliwa dzięki precyzyjnej rejestracji tankowań i wyeliminowaniu relacji człowiek – człowiek na rzecz człowiek – automat, z którym nie da się „dogadać”.
 • Zmniejszenie kosztów dojazdu do stacji paliw – spalone paliwo i stracony czas.

 

To główne zalety posiadania automatycznej stacji paliw. Dostępne już dzięki prostym automatom np. PetroMAT scada.

Jeżeli jednak chcemy zaoszczędzić więcej, dużo więcej, to możemy to zrobić. Wystarczy wewnętrzną stację paliw uzbroić w zaawansowany automat np. PetroMAT web obsługiwany przez specjalistyczne oprogramowanie, powstałe na bazie długoletnich doświadczeń i wysokich wymagań klientów, przykładem czego jest PetroManager NET.

 

Taki profesjonalny automat z oprogramowaniem pozwoli nam na:

 • Bardzo ścisłe rozliczanie zużycia paliwa – średnie rzeczywiste spalanie i tzw. przepały
 • Dokładne operowanie limitami w zakresie wydań paliwa, w rozbiciu na poszczególne grupy kart. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych nadużyć, a potem ewentualnych wyjaśnień i stresów
 • Kontrolę wydajności dystrybutorów – pozwala stwierdzić czy dystrybutory pracują w swojej nominalnej wydajności, dzięki temu zdiagnozujemy ewentualne zużycie pompy, braki szczelności lub zapchane filtry – niebagatelne oszczędności serwisowe i ochrona środowiska
 • Programową kontrolę stanu przepływomierzy i impulsatorów – stabilna praca oznacza prawidłowe pomiary przepływu paliwa, alarm w przypadku znacznych zmian w przepływie, może oznaczać: awarię lub rozkalibrowanie się przepływomierza, znaczne pogorszenie się jakości paliwa lub zassanie powietrza – kolejne oszczędności serwisowe
 • Kontrolę przebiegu tankowania – użytkownik może prześledzić przebieg pojedynczego tankowania sekunda po sekundzie, dzięki temu dostrzeże wszystkie ewentualne nieprawidłowości i przerwy w nalewie – wychwycenie ewentualnych prób kradzieży
 • W połączeniu z systemem kontroli poziomu, precyzyjne rejestrowanie dostaw z przeliczaniem na +150C
 • Rejestrowanie wydań w temperaturze referencyjnej, co znacznie zmniejsza rozbieżności w obrocie paliw w temp. referencyjnej +150C
 • Zabezpieczenie przed przekroczeniem zdefiniowanych poziomów paliwa i wody w zbiorniku magazynowym
 • Dostawy Just In Time – przewidywanie i planowanie dostaw paliwa w oparciu o dane historyczne i dane o dostawcach – oszczędności związane z redukcją zapasów
 • Automatyczne porównanie aktualnej dostawy z historycznymi w przypadku zgłoszenia reklamacji do dostawcy
 • Precyzyjnie generowane i kierowane do odpowiednich osób – istotne alarmy
 • Kontrolowanie poprawności tankowań poprzez identyfikację pojazdu i wlewu do baku
 • Ścisłe zarządzanie odbiorcami (gdy jest więcej niż jeden) i ewentualnymi pododbiorcami
 • Sterowanie innymi urządzeniami np. myjnie, szlabany, kompresory, odkurzacze itp.
 • Niewrażliwość na brak komunikacji z internetem z uwagi na zastosowanie podwójnych baz danych – baz lokalnych i bazy centralnej.
 • Gwarancję najwyższego bezpieczeństwa danych gromadzonychnaserwerach w oparciu o klaster replikacyjny.
 • Eksport danych do programów zewnętrznych wg różnych schematów – web service lub API

 

Ponad powyżej wymienione funkcje, zaawansowane automaty i oprogramowanie sieciowe może obsługiwać dowolną ilość dystrybutorów (różnych marek i dla różnych produktów – ON, Pb, LPG, AdBlue, CNG i pozostałe płyny eksploatacyjne), dowolną ilość sond pomiarowych i czujników wycieku (różnych marek). Często automaty takie są wykorzystywane do jeszcze innych celów np. drukowanie paragonów, które są potwierdzeniem tankowania ale także mogą upoważniać do obiadu, myjni, przeglądu lub innej zniżki,

 

Ale to nie wszystko. Ostatnim elementem pozwalającym oszczędzić, kolejne niebagatelne kwoty to odpowiednie rozliczanie dostaw. Z reguły robi to wykwalifikowany pracownik stacji w porozumieniu z księgowością. Czasem do tych celów powoływane są odpowiednie komisje zakładowe. Jednak nawet uwzględniając bardzo drobiazgowo zbierane dane i skrupulatnie przeliczane wg odpowiednich algorytmów nie gwarantują uznania*, powstałych w ten sposób, niedoborów jako tzw. „niezawinionych ubytków na paliwie”, które zawsze powstają na każdym etapie dostawy i wydania.

 

Są to niedobory wynikające z dopuszczalnych granicznych błędów pomiarowych i norm:

 • nalewaka – 0,5%
 • instalacji pomiarowej cysterny – 0,5%
 • zbiornika pomiarowego – pomiar „przed” 0,3%, pomiar „po” 0,3%
 • dystrybutora paliwa – 0,5%
 • w czasie magazynowania paliw
 • w czasie przeładunku
 • oraz w czasie całego transportu

 

Odpowiednio wyliczone, powyżej wymienione, wartości pozwolą kwalifikować te ubytki jako koszty, a nie jako straty, co generuje wymierne oszczędności fiskalne dzięki odprowadzaniu mniejszego podatku dochodowego.

A wszystko to wyczerpująco udokumentowane i sygnowane jest poprzez jedynego w Polsce biegłego sądowego z tego zakresu wiedzy, pana Władysława Maciejowskiego.

Moduł Rozliczania Dostaw – bardzo precyzyjnie zbiera dane z elementów automatyki wydań i pomiaru poziomu oraz zarejestrowanych dostaw. Porównuje wszystko z wprowadzonymi dokumentami i w odpowiedniej formie generuje raport, który zastąpi wspomnianego pracownika lub komisję i nie będzie do tego angażował księgowej. Jednocześnie wprost na biurko dostarczy prawidłowo wykonany dokument – umożliwiający uzyskanie kolejnych oszczędności.

* Chodzi o uznanie ubytków przez Urząd Skarbowy jako koszty, a nie straty. Nasz program to gwarantuje !!!

 

 

Wiele osób, szczególnie z mniejszych firm ma obawy przed profesjonalnymi automatami i oprogramowaniem z uwagi na ich domniemaną „skomplikowaną” obsługę. Twierdzą, że nie potrzebują aż takiego „kombajnu”, że wystarczy im prosty automacik – oferujący podstawowe funkcje. Jednak początkowe opory, w krótkim czasie zostają przełamane i sami zaczynają pytać o nowe możliwości. Dlatego nasze oprogramowanie składa się z funkcjonalnych modułów, które w każdej chwili można włączyć lub wyłączyć. Tak naprawdę, obsługa tzw. profesjonalnego automatu i oprogramowania jest bardzo prosta i intuicyjna. Automaty te oferują, co prawda szereg zaawansowanych funkcji (których używamy lub nie), jednak ich profesjonalizm polega m.in. na tym, by można z nich korzystać w sposób jaki uznamy za istotny właśnie dla nas. Gdyby jednak cokolwiek sprawiało najmniejszy kłopot, to profesjonalne urządzenia mają napisaną profesjonalną instrukcję z linkami do filmów instruktażowych, tak jak PetroManager NET :-)

 

Dodatkową zaletą prezentowanego rozwiązania jest możliwość rozliczania wydań w zakresie ilościowym w litrach jak i wartościowym w PLN. Dzięki temu w łatwy sposób można połączyć system z użytkowanym oprogramowaniem kasowo-magazynowym, co doskonale sprawdzi się na stacji detalicznej z jednoczesną obsługą wydań wewnętrznych.

W końcu, rzecz chyba najważniejsza, która zawsze wypływa, mianowicie jaka jest cena takiego profesjonalnego automatu.

Tutaj wiele osób może się zdziwić, ponieważ tzw. tanie nieprofesjonalne automaty potrafią kosztować tylko około 10-20 % mniej aniżeli te zaawansowane i profesjonalne. Z kolei te tzw. droższe automaty, w podstawowej konfiguracji, częstokroć kosztują tyle samo co te „prostsze”, ale umożliwiają dowolną rozbudowę o nowe możliwości, które jw. wykazaliśmy bardzo szybko się spłacają.

To nie profesjonalizm kosztuje, lecz jego brak !!!

 

Mamy nadzieję, że powyższe informację to niebagatelne argumenty przemawiające za wyborem profesjonalnego automatu do wydawania paliw dla stacji wewnętrznej z obsługą przez internet z poziomu strony www.

  Co ważne, koszty profesjonalnego automatu są często zbliżone do automatu prostszego,

a korzyści nieproporcjonalnie większe.

 

 

 

 

Samochodowa tapicerka to prawdziwa zmora dla wielu kierowców. Jej utrzymanie i czyszczenie bywa kłopotliwe. Każdy z posiadaczy czterech kółek dobrze zna ten temat. Przypomnijmy sobie ile raz coś wylało nam się na fotel, zostawiając po sobie szpecącą plamę?

Kiedy chcieliśmy ją zmyć i zatrzeć ślady swojej niezdarności okazywało się, że na rynku jak dotąd nie było urządzeń ani preparatów, które umożliwiałyby jej samodzielne częściowe wyczyszczenie z zadowalającym efektem. Plama choć bledsza często została, nie wspominając już o długim oczekiwaniu na wyschnięcie pranego miejsca zwłaszcza w chłodniejsze miesiące.

Koniec końców czekała nas więc wycieczka do profesjonalnej myjni gdzie czy byśmy chcieli czy nie, czekało nas dość drogie wypranie całego samochodowego wnętrza. Dodatkowo trzeba na to poświęcić ładnych kilka godzin, a wtedy jesteśmy bez samochodu.

Gdyby tak można zajechać gdzieś na chwilkę, wyczyścić plamę i … już ?

Na szczęście od niedawna na rynku dostępny jest odkurzacz parowy Self-Service który umożliwia szybkie wypranie tylko tych elementów tapicerki, które są zabrudzone bez konieczności przepłacania. Obsługa jest banalnie prosta: wrzucamy monetę lub żeton i już. Urządzenie uruchamia odkurzacz z funkcją prania parowego a my w kilka chwil usuwany plamę. Koszt 2 zł/minutę mówi wszystko, a z tapicerki znika zarówno plama jak i ewentualny nieprzyjemny zapach. Para nie uszkodzi nam także elektrycznych elementów w naszym samochodzie.

Dostępny od niedawna odkurzacz parowy to również ogromna szansa na rozszerzenie oferty dla właścicieli obiektów typu myjnie samochodowe czy stacje benzynowe. Osoby myślące o własnym małym biznesie czy właściciele przydrożnych terenów, mogą również rozważyć zakup takiego urządzenia. Nic tak bowiem nie przyciąga klientów jak ciekawa i innowacyjna oferta!

Więcej informacji kliknij tu :)

 

Zakończyliśmy kolejne duże wdrożenie. Dla polskiego lidera rozwiązań systemowych na rynku budowlanym GRUPY ATLAS dostarczyliśmy osiem kompletnych naziemnych magazynów paliwa wyposażonych w dystrybutor Petrotec, sondę pomiarową Digimag, tablicę rozdzielczą oraz Automat do tankowania PetroMAT Maxi z serii web + pozostałe niezbędne wyposażenie. Całość zarządzana jest najnowszą wersją oprogramowania PetroManager NET w. 2015.

Ciekawostką jest to, że klient wymagał także zainstalowania automatu na mobilnym zbiorniku paliwa, służącym do tankowania pojazdów bezpośrednio w kopalniach. Nie było to łatwym zadaniem z uwagi na ciekawą charakterystykę mobilnego pojazdu. Zadanie udało się wykonać. Automat został wpięty w sieć i jest zarządzany poprzez PetroManager NET w. 2015.

 

Czyli jak można w pełni kontrolować przepływy paliwa w firmie?

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi dedykowanych zarządzaniu stacją paliw, głównie dla stacji komercyjnych. My skupiamy się na stacjach wewnętrznych, nazywanych też wewnątrz zakładowymi lub garażowymi. System działa w oparciu o własną wewnętrzną stację paliw, pojedynczą lub sieć wielu stacji. Przy czym stacje te mogą być duże i rozbudowane funkcjonalnie lub stanowić pojedyncze małe zbiorniki, choćby plastikowe.

Odpowiednie rozwiązanie może bardzo ułatwić administrowanie paliwem, a przede wszystkim przynieść duże wymierne oszczędności.

Oszczędności o których tu mowa powstają w kilku, czasami niezależnych procesach.

Spróbuję je przedstawić:

 1. Posiadanie własnej wewnętrznej stacji paliw pozwala na hurtowy zakup paliw o znanej i sprawdzonej jakości w dodatku taniej o co najmniej kilka procent w porównaniu z cenami na stacji detalicznej.
 2. Ukrócenie nadużyć przy tankowaniu paliwa dzięki precyzyjnej rejestracji tankowań i wyeliminowaniu relacji człowiek – człowiek na rzecz człowiek – automat, z którym nie da się „dogadać”.
 3. Zmniejszenie kosztów dojazdu do stacji paliw – spalone paliwo i stracony czas.

Są to główne zalety posiadania wewnętrznej automatycznej stacji paliw. Dostępne już w prostych automatach np. PetroMAT scada. Jednak istnieją dodatkowe czynniki mające wpływ na poprawę ekonomiki związanej z zużyciem paliwa w firmie. Te z kolei elementy skierowane są do firm, które chcą profesjonalnie rozliczać paliwo i w zasadzie nie mogą sobie pozwolić na najmniejsze zaniedbania. Ponieważ przy większych ilościach zużywanego paliwa, już drobne niedociągnięcia idą w tysiące, a często i dużo więcej.

Dodatkowe funkcje dostępne są w zaawansowanych automatach np. PetroMAT web obsługiwanych przez specjalistyczne oprogramowanie, powstające na bazie długoletnich doświadczeń, którego przykładem jest PetroManager NET.

Będzie to:

 1. Bardzo ścisłe rozliczanie zużycia paliwa – średnie rzeczywiste spalanie i tzw. przepały
 2. Dokładne operowanie limitami w zakresie wydań paliwa, w rozbiciu na poszczególne grupy kart. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych nadużyć, a potem ewentualnych wyjaśnień i stresów
 3. Kontrola wydajności dystrybutorów – pozwala stwierdzić czy dystrybutory pracują w swojej nominalnej wydajności, dzięki temu zdiagnozujemy ewentualne zużycie pompy, braki szczelności lub zapchane filtry – niebagatelne oszczędności serwisowe i ochrona środowiska
 4. Programowa kontrola stanu przepływomierza i impulsatora – stabilna praca oznacza prawidłowe pomiary przepływu paliwa, alarm w przypadku znacznych zmian w przepływie, może oznaczać: awarię lub rozkalibrowanie się przepływomierza, znaczne pogorszenie się jakości paliwa lub zassanie powietrza – kolejne oszczędności serwisowe
 5. Kontrola przebiegu tankowania – użytkownik może prześledzić przebieg pojedynczego tankowania sekunda po sekundzie, dzięki temu dostrzeże wszystkie ewentualne nieprawidłowości i przerwy w nalewie – wychwycenie ewentualnych prób kradzieży
 6. W połączeniu z systemem kontroli poziomu, precyzyjne rejestrowanie dostaw z przeliczaniem na +150C
 7. Rejestrowanie wydań w temperaturze referencyjnej, co znacznie zmniejsza rozbieżności w obrocie paliw w temp. referencyjnej +150C
 8. Zabezpieczenie przed przekroczeniem zdefiniowanych poziomów paliwa i wody w zbiorniku
 9. Dostawy Just In Time – przewidywanie i planowanie dostaw paliwa w oparciu o dane historyczne i dane o dostawcach – oszczędności związane z redukcją zapasów
 10. Automatyczne porównanie aktualnej dostawy z historycznymi w przypadku zgłoszenia reklamacji do dostawcy
 11. Precyzyjnie generowane i kierowane do odpowiednich osób istotne alarmy
 12. Kontrolowanie poprawności tankowań poprzez identyfikację pojazdu i wlewu do baku
 13. Ścisłe zarządzanie odbiorcami (gdy jest więcej niż jeden) i ewentualnymi pododbiorcami
 14. Niewrażliwość na brak komunikacji z internetem z uwagi na zastosowanie podwójnych baz danych – baz lokalnych i bazy centralnej
 15. Gwarancja najwyższego bezpieczeństwa danych gromadzonych na serwerach w oparciu o klaster replikacyjny.
 16. Eksport danych do programów zewnętrznych wg różnych schematów – web service lub API

Ponad powyżej wymienione funkcje, zaawansowane automaty i oprogramowanie sieciowe może obsługiwać dowolną ilość dystrybutorów (różnych marek i dla różnych produktów – ON, Pb, LPG, AdBlue, CNG), dowolną ilość sond pomiarowych i czujników wycieku (różnych marek) oraz inne urządzenia (np. myjnie, szlabany, kompresory, odkurzacze itp.) Często automaty takie są wykorzystywane do jeszcze innych celów np. drukowanie paragonów, które są potwierdzeniem tankowania ale także mogą upoważniać do obiadu, myjni, przeglądu lub innej zniżki,

 

Ale to nie wszystko. Ostatnim elementem pozwalającym oszczędzić niebagatelne kwoty to odpowiednie kwalifikowanie tzw. niezawinionych ubytków na paliwie, które powstają na każdym etapie dostawy i wydania.

Są to ubytki wynikające z dopuszczalnych granicznych błędów pomiarowych i norm:

 • nalewaka – 0,5%
 • instalacji pomiarowej cysterny – 0,5%
 • zbiornika pomiarowego – pomiar „przed” 0,3%, pomiar „po” 0,3%
 • dystrybutora paliwa – 0,5%
 • w czasie magazynowania paliw
 • w czasie przeładunku
 • oraz w czasie całego transportu

Odpowiednio wyliczone, powyżej wymienione, wartości pozwolą kwalifikować te ubytki jako koszty, a nie jako straty, co generuje wymierne oszczędności fiskalne dzięki odprowadzaniu mniejszego podatku dochodowego.

A wszystko to wyczerpująco udokumentowane i sygnowane jest poprzez jedynego w Polsce biegłego sądowego z tego zakresu wiedzy, pana Władysława Maciejowskiego.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informację to niebagatelne argumenty przemawiające za zakupem profesjonalnego automatu do wydawania paliw dla stacji wewnętrznej z obsługą z poziomu strony www.

 

 

Zakończyliśmy dostosowywanie Systemu PetroRail. System stworzony został specjalnie dla podmiotów operujących w branży kolejowej i obsługujących lokomotywy spalinowe.

System z powodzeniem został wdrożony u dwóch przewoźników: PKP Cargo i PKP Intercity, łącznie 23 stacje paliw.
Proces ostatecznego dostosowania trwał ponad rok i wynikał z wysokich oczekiwań użytkowników, głównie z PKP Cargo.
Wierzymy, że ta ciężka praca zaowocuje kolejnymi wdrożeniami, a nasz System długo będzie służył w dobrze i szeroko rozumianym, ciągłym procesie unowocześniania kolejnictwa w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

http://www.petroconsulting.pl/PetroRail


 • RSS